Perseïden-barbecue 2016

We kijken als vereniging terug op een zeer geslaagde avond voor de perseiden! Met zo'n 20 deelnemers hebben we 1,5 uur naar de hemel gekeken en dat was zeer de moeite waard.

Met onze opstelling hebben we met name de noord-oostelijke hemel waargenomen tot aan het zenit. Hoewel de opstelling afweek van voorgaande jaren, kunnen we toch stellen dat we met elkaar niet allemaal dezelfde meteoren hebben zien vallen. Dat verschilde nogal per deelnemer.

We hebben met elkaar 72 meteoren gezien. Hiervan waren 13 sporadisch en daarvan waren er 3 in ieder geval afkomstig van de cygniden.


Tabel 1: meteoren naar uur en helderheid

image001 

Toelichting: Meteoren verdeeld naar tijd en helderheid. hoe groter het rondje, hoe helderder de meteoor. De bovenste rij zijn de sporadische meteoren. Opvallend is het dikke rondje in het midden. Dit waren de 5 heldere flitsen die op verschillende plaatsen uit Cassiopeia zichtbaar waren binnen precies 1 minuut. Wij hebben deze als punt meteoren benoemd.


Tabel 2: verdeling Magnitudes (helderheid)

image002

Toelichting: Hierbij de verdeling van de 60 perseiden wat betreft de helderheid. We hebben de meeste meteoren van magnitude 2 gezien, namelijk 2


Tabel 3: Helderheid sporadische meteoren

image003

Toelichting: Hier de verdeling van de 13 sporadische ten aanzien van de helderheid. Hierbij valt op dat deze veelal zwakker waren als de perseide


 

Tot slot een woord van dank voor Jan en Ellen Hoogendoorn voor de gastvrijheid!

Afdrukken E-mail