E-mailAfdrukkenExport ICS

Science Café Ede: De Fermi Paradox

Titel:
Science Café Ede: De Fermi Paradox
Wanneer:
ma, 10. februari 2020, 20:00 h - 22:00 h
Locatie:
Red's Tapas & Grill Bar - EDE GLD
Categorie:
Lezing
Science Café Ede: De Fermi Paradox

Omschrijving

De Fermi Paradox

Klaas Jan Mook

De rode draad van de voordracht wordt gevormd door de zogenaamde Fermi-paradox. Deze paradox houdt in dat, indien we aannemen, dat intelligente beschavingen in het universum veel voorkomen, we daar op grond van een aantal redelijke overwegingen, duidelijke bewijzen van zouden moeten kunnen vinden. Sterker, deze buitenaardse beschavingen zouden de aarde reeds ver in het verleden veelvuldig moeten hebben bezocht. Toch beschikken we tot op heden nog over geen enkel bewijs dat zoiets inderdaad het geval is, vandaar de paradox.

De lezing vangt aan met een korte beschrijving over het leven van de natuurkundige Enrico Fermi en de naar hem genoemde paradox. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal belangrijk grondbeginselen van de wetenschap en staan we uitgebreid stil bij het beeld dat de mens heeft met betrekking tot zichzelf, het universum, en zijn plaats daarin.

Daarna volgt de kern van het betoog. Een groot aantal mogelijke oplossingen van de paradox worden behandeld, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op het ontstaan en de evolutie van het leven op Aarde en wat ons dat leert over het voorkomen van leven in het heelal in het algemeen en intelligent leven in het bijzonder. Het al dan niet bestaan van UFO’s en vliegende schotels krijgt ruime aandacht, het SETI-project wordt besproken en er wordt ook ingegaan op de (on)mogelijkheden van het maken van interstellaire reizen. Vervolgens wordt er ingegaan op het ontstaansproces van planetenstelsels en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het ontstaan van leven zoals wij dat kennen. We gaan verder met de diverse bedreigingen en moeilijkheden die de intelligente beschaving tijdens zijn ontwikkeling ondervindt, zowel afkomstig uit het Universum als vanuit zichzelf. Uiteindelijk resulteren al deze overwegingen in een conclusie waarmee de paradox kan worden opgelost en kunnen we wetenschappelijk verantwoorde uitspraken doen over het al dan niet voorkomen van andere intelligente levensvormen in het heelal.

Mook was van 2006 tot 2014 voorzitter van Gemma Frisius, de Friese afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Tegenwoordig is hij onder meer lid van het hoofdbestuur van de KNVWS. Mook geeft al vele jaren lezingen op sterrenkundig gebied door het hele land.

 


Locatie

Locatie:
Red's Tapas & Grill Bar
Straat:
Museumplein 3
Postcode:
6711NA
Plaats:
EDE GLD
Land:
Netherlands