Privacy
De E-foto van de week valt niet onder het privacy beleid van Astra Alteria omdat het een activiteit is die buiten de vereniging plaatsvindt. De organisator van de E-foto van de week waarborgt uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het periodiek verzenden van de E-foto. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.