De zoektocht naar de oorsprong van het leven.

Op maandagavond  11 februari 2018 had de sterrenvereniging Astra Alteria lezing over de zoektocht naar de oorsprong van leven, verzorgd door onze oud-voorzitter drs. Robert de Jong. Het zaaltje bij Red’s Tapas grill & Bar in Ede was volledig gevuld.  

 

De sterrenkunde is juist zo boeiend doordat het antwoorden zoekt op vragen die onze identiteit sterk kunnen bepalen. Veel wetenschappelijke ontdekkingen in de sterrenkunde houden zich namelijk ten diepste bezig met de vraag of het leven alleen hier op aarde is ontstaan, of dat dit ook elders in het heelal kan ontstaan. Mogelijk is dat al gebeurd. Per slot van rekening wemelt het van de planeten in het heelal. Heeft het heelal zichzelf gemaakt? Op basis van wetenschap en filosofie is een overzicht gegeven van de opgebouwde kennis hieromtrent.

Een uitspraak van Albert Einstein:” Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited; imagination encircles the world.”

Verdere informatie treft u in de slideshow.