De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat

Nergens wordt zoveel overgeschreven als over de klimaatverandering en de invloed van de mens hierop. Maar is de mens werkelijk de (enige) oorzaak en welke rol speelt de natuur (kosmos) zelf?

Afgelopen jaar heeft ons lid Ap CLoosterman tijdens een lezing een aantal alternatieve wetenschappelijke verklaringen voor de klimaatverandering gebundeld. In opdracht van uitgeverij conferent heeft Ap hierover een boek geschreven!

“Beste (mede)leden em belangstellenden van Astra Alteria,

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat er sprake is van een klimaatverandering, waarbij de mens door de emissie van CO2 als schuldige wordt aangeklaagd. Men realiseert zich hierbij onvoldoende dat door alle eeuwen heen, en dus ook al voordat de mens verscheen, onze Aarde doorlopend is geteisterd door klimaatveranderingen en dat dit nog steeds het geval is.

Ik heb op het verzoek van uitgeverij Conferent een boek geschreven over het onderwerp klimaatverandering. Het 159 pagina’s tellende boek is gebaseerd op literatuur gegevens en de kennis die ik in de loop der jaren heb opgedaan. Behalve CO2 zijn er nog 5 andere menselijke oorzaken aan te wijzen plus maar liefst 17 oorzaken van natuurlijke (kosmische) aard.Het boek is inmiddels toegestuurd aan politici en verscheidene redacties van (dag)bladen en ik wil dit boek graag ook bij u onder de aandacht brengen.

 Voorkant van het boek


Bestel informatie:

Er zijn 2 methodes om het boek te verkrijgen:

1. Bij de boekhandel te koop of te bestellen onder vermelding van de titel van het boek en ISBN 9789491591198; Het boek kost dan € 27,50, incl. 9% BTW.

2. Bij Conferent uitgeverij: p.zwart@conferent.nl door overmaking van € 29,50 (incl. BTW en verzendkosten) op banknummer NL76INGB0674349733
t.n.v. Conferent Uitgeverij onder vermelding van de titel van het boek en uw naam en adres. Bij meerdere exemplaren is het mogelijk om korting te krijgen.
Neem hiervoor contact op met de heer Pieter Zwart (p.zwart@conferent.nl)  Vanaf 23 juli 2019 is het boek verkrijgbaar.

Ik hoop van harte dat zoveel mogelijk mensen dit boek zullen lezen.  Zo kan ieder zich een realistisch beeld vormen over alle factoren die van invloed zijn op het klimaat.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u dit bericht zou willen doorsturen naar zoveel mogelijk mensen.

Met een klimaatvriendelijke groet,
Ap Cloosterman”