Verslag Mercurius overgang!

Astra Alteria waren aanwezig op een school in Ermelo en in het centrum van Ede om kinderen en het winkelend publiek mee te laten genieten van de Mercuriusovergang.

09 05 2016 Olympus 13.55 uur 

Verslag van de Mercuriusovergang in Ermelo.

Om 13.00 uur hadden Jan Pauw en ondergetekende de telescopen klaar staan, nabij de Klokbekerschool, op een mooi open plek naast het fietspad van de Groevenbeekse hei. Het weer was uitstekend met een mooie blauwe onbewolkte hemel.Echter laag in het westen was al een weer verandering te zien in de vorm van sluierbewolking.

Jan Pauw vertoonde de overgang middels de projectie van de Zon op een wit bord. Ik had mijn 8 inch telescoop in gebruik met Zonnefolie. Om 13.15 konden we beiden constateren dat de overgang was begonnen, Mercurius was aan de rand van de Zon gearriveerd en begon aan zijn overtocht. Om 13.30 kwam de eerste groep leerlingen van de Klokbekerschool. De groepen werden steeds in twee groepen verdeeld, een deel kwam eerst bij Jan Pauw kijken en het andere deel bij mij. Daarna werd er gewisseld. We begonnen met groepen 4 en eindigden met groepen 8. In totaal kwamen er zo’n 150 leerlingen met hun leerkrachten kijken. Voor de kleinsten was een opstapje nodig. Sommige leerlingen zagen Mercurius al snel, anderen hadden wat meer moeite het stipje op de Zon te vinden. Elke groep had 20 minuten de tijd, dat lukte allemaal precies. Zowel tussentijds, maar vooral ook na 15.30 uur, nadat de laatste groep leerlingen vertrokken was kwamen er wat meer passanten en ook een aantal leden van Astra Alteria een kijkje nemen. De reactie van passanten om te komen kijken was divers, sommige bleken nieuwsgierig, anderen gaven aan geen tijd te hebben om te komen kijken. Zowel de leerlingen als de volwassenen waren verrast hoe klein het stipje van Mercurius wel niet was.

Aan een enkele bezoekers kon de folder van Astra Alteria meegegeven worden. We hadden een tafeltje met informatie en een drietal panelen opgesteld met informatie over Mercurius en ons zonnestelsel. Om 17.30 uur zijn we gestopt, de bewolking werd ook dusdanig dat Mercurius bijna niet meer te zien was. We hebben dus geluk gehad, dat de gunstige waarneemsituatie tot die tijd stand hield. Daarnaast hadden we de pech dat Scholengemeenschap Groevenbeek niet open was vanwege excursies. Daardoor kwamen er veel minder personen het fietspad langs dan anders het geval geweest zou zijn. Alle bezoekers opgeteld hebben we zeker een 180 tal bezoekers gehad, een resultaat waar we zeer tevreden over zijn. Ik heb mijn Solarscoop niet gebruikt omdat dat teveel tijd zou hebben gekost bij het waarnemen. Het duurt een paar minuten voordat je ogen aan het beeld gewend zijn en die tijd hadden we niet.

Putten 9 mei 2016
Kees Witteveen

klokbekerschoolklokbekerschool2

Verslag van de Mercuriusovergang op maandag 9 mei 2016 in Ede bij het kerkplein van de Oude Kerk

We, dat zijn Gert Gerbrands, Ellen en Jan Hoogendoorn, Henk Veldkamp en Leo Penning kijken terug op een zeer goed geslaagd waarneemevenement op het kerkplein van de Oude Kerk in Ede.  Gert en Jan hadden hun 8”, resp. 11” spiegeltelescopen opgesteld, Ellen haar binoculair telescoop en Henk zijn kleine refractortelescoop.

Vanaf rond 14.00 uur stonden alle telescopen op de heldere  zon gericht en was Mercurius als klein zwart rondje op het zonnevlak goed zichtbaar. Volgens de voorspellingen zou Mercurius van links boven met een kromme baan naar beneden zich over het zonneoppervlak bewegen. Bij de kijker van Ellen was dat in de loop van de middag goed zichtbaar en bij de spiegeltelescopen  juist van rechtsboven naar  links onder.

Gedurende de hele middag was er belangstellend winkelpubliek. Soms waren er zo veel mensen dat er even moest worden gewacht om dat kleine zwarte vlekje op het heldere zonsoppervlak te kunnen bekijken. Naar schatting zijn er honderd volwassenen en kinderen langs gekomen om de Mercuriusovergang waar te nemen. Er waren aardig wat mensen die ’s middags op het nieuws het bericht hadden vernomen over de Mercuriusovergang. Dat was natuurlijk mooi meegenomen, want dan merk je dat de mensen daardoor gemakkelijk de drempel overgaan om naar de telescoopopstellingen toe te komen. In het algemeen geldt dat we als Astra Alteria veel profijt hebben van aankondigingen in de media en daarmee a.h.w. mee  kunnen liften. Want ook dat was duidelijk te zien aan het voorbijlopend publiek: als de mensen nog niets hadden vernomen over dit verschijnsel dan merk  je dat velen met wat terughoudend naar die groep mensen liepen te  kijken met die opgestelde apparaten .

De meeste telescopen moesten met de hand bijgesteld worden om de beweging van de zon te kunnen volgen. Vaak gaf dat ook de gelegenheid om aan de geïnteresseerde voorbijganger uitleg te geven over het zonnestelsel  en het bijzondere van de situatie met Mercurius. Tot onze verbazing bleek vaak hoe weinig mensen echt weten hoe het zonnestelsel eruit ziet en waarom er niet veel vaker een Mercuriusovergang is waar te nemen. Des te leuker natuurlijk om daar met enthousiasme over te kunnen vertellen en de gelegenheid aan te grijpen de mensen te attenderen op de activiteiten van Astra Alteria en waar het van pas kwam een folder aan te bieden. 

Om 15.30 kwam de cameraploeg van Ede TV voor opname van onze activiteiten. Zij heeft gesprekken gevoerd met elk van ons en geïnteresseerd publiek. Volgende week zal er een reportage verschijnen in het uitzendprogramma van Ede TV.  Tegen 16.30 uur begon te lucht te betrekken en verdween Mercurius zo langzamerhand van de telescoopbeelden. Tenslotte nog een hartelijk dankwoord aan allen die aan deze zeer geslaagde middag hebben bijgedragen en niet te vergeten de tip van Sophie die schrijver dezes heeft behoed voor een verbrande hoofdhuid door te adviseren een petje op te zetten tegen de brandende zon en wat drinken mee te nemen. Maar gelukkig hadden Ellen en Jan daar zelf ook al aan gedacht. Tegen 17.00 uur hebben we opgebroken en gingen voldaan naar huis.

Mercuriusovergang Ede

 

Ede 10 mei 2016

Leo Penning